We leven in een geglobaliseerde en competitieve wereld

We ervaren druk op verschillende gebieden. Deze zorgen voor drastische veranderingen in onze gezondheid en psychisch welbevinden zowel in ons privéleven als op het werk. Dit uit zich in verschillende symptomen: somberheid, interesseverlies, lusteloosheid, onzekerheid, toe- of afname in eetlust en gewicht, slaapproblemen, veranderingen in motoriek, verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid of schuld en moeite met denken of concentratie.

Behandeling van stemmings- en angststoornissen

Angst: paniek, fobie, obsessieve compulsieve stoornis, PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), gegeneraliseerde angst, sociale fobie.

Persoonlijkheid: obsessief compulsief, borderline, narcistisch, afhankelijk, antisociaal, passief agressief, etc...

Stemming: bipolaire stoornis, depressie

Therapieën

Psychotherapie helpt de mens om een gevoel van welzijn te bereiken, leren om te gaan met de dagelijkse uitdagingen op professioneel en relationeel gebied en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en nieuwe kansen kunnen worden omarmd.

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie bestaat uit een actieve benadering, gericht op het heden, het verlichten van symptomen en het bereiken van resultaten op kort termijn.

De toepassing van cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk effectief bewezen voor klachten zoals: depressie (dysthymie, major depressie en suïcidaal gedrag), angst (gegeneraliseerde angst, paniekstoornis, fobieën, agorafobie, sociale angst, faalangst), obsessieve compulsieve stoornis, relatieproblematiek, seksuele problematiek, rouw, slaapproblematiek, eetstoornissen, etc. Daarnaast geeft het handvaten voor zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van nieuwe competenties.

Derde generatie cognitieve gedragstherapie: Mindfullness

De derde generatie cognitieve gedragstherapieën bestaat uit een groep van verschillende psychotherapeutische behandelingen, zoals ACT (Acceptment and Commitment Therapy), cognitieve therapie gebaseerd op mindfullness of compassion focused therapy. Deze behandelingen komen voort uit een humanistische kijk op de geestelijke gezondheid, welke vindt dat het emotioneel, psychisch en sociale welzijn niet enkel voortkomt uit de afwezigheid van significante psychologische problemen.

Gebaseerd op een positieve benadering van de menselijke ervaringen richt dit therapeutisch proces zich niet uitsluitend op het verminderen van klachten. Deze vorm van therapie richt zich namelijk op het identificeren van de waarden en doelen van de cliënt, de relatie met zijn of haar interne processen (emoties en gedachten) en de manier waarop deze de interactie met de buitenwereld beïnvloeden.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologie bestudeert de relatie tussen brein, gedrag en hogere mentale functies (geheugen, aandacht en concentratie, taal, logisch en abstract denken, redenering, hoofdrekenen en executieve functies), zowel bij het normaal als pathologisch functioneren.

Het is fundamenteel om het functioneren van het brein en diens veranderingen te begrijpen.

Een neuropsychologisch onderzoek is behulpzaam in gevallen van cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige disfuncties gerelateerd aan neurologische en psychiatrische problemen of als resultaat van ontwikkelingsprocessen.

Functioneel analytische psychotherapie

De functioneel analytische psychotherapie is gebaseerd op het radicaal behaviorisme en gedragsanalyse. Deze vorm van therapie, waarbij de cliënt centraal staat, richt zich op het analyseren van de relatie tussen het gedrag van de cliënt en zijn omgeving. Door zich bewust te worden van de functie en gevolgen van het gedrag leert de cliënt onderscheid maken tussen meer of minder adaptief gedrag. Het doel van deze therapie is om de cliënt in staat te stellen gezondere gedragskeuzes te maken die minder lijden veroorzaken en op natuurlijke wijze positief worden bekrachtigd.

Psychoanalyse/Psychodynamische Therapie

Psychoanalytische psychotherapie is een therapeutische techniek gecreëerd en ontwikkeld op basis van de psychoanalyse een theorie over het psychisch functioneren volgens Sigmund Freud. Deze techniek leert de cliënt om vrij te denken over de problemen die deze ervaart, zonder persoonlijke (voor)oordelen of sociale druk.

Binnen de therapeutische ruimte bestaan er geen oordelen of overtuigingen waardoor de cliënt vrij kan praten over zijn of haar problemen zonder voorafgaande keuze of censuur van onderwerp en waarbij de therapeut niet stuurt. De functie van de therapeut is het interpreteren van het verhaal van de cliënt en nieuwe betekenissen en invullingen voorstellen.

Psychodynamische Psychotherapie

Geluk is een individuele kwestie. Daar is geen enkel advies geldig. Ieder moet het geluk op zijn eigen manier vinden.

Voor wie?

Maakt u zich zorgen over het heden en de toekomst? Heeft u het gevoel dat u niet aan de verwachtingen van de buitenwereld kunt voldoen? Voelt u zich alleen en eenzaam? Bent u ontevreden met uw gevoelsleven? Denkt u dat er niks goed gaat in uw leven? Heeft u last van slaapproblemen of somberheid?

Als u het idee heeft dat het nodig is om uw leven te veranderen dan kunt u dit doen. Met onze gespecialiseerde en op het individu gerichte behandeling helpen we u om uw persoonlijke en professionele doelen te bereiken.

Cognitieve therapie gaat uit van de persoon en diens behoeften. Samen stellen we duidelijke doelen over wat u in uw leven wilt veranderen. Vervolgens geven we u de nodige handvaten om deze transformatie tot stand te brengen en een evenwichtig en harmonieus leven te bereiken.

Ons team

Het team van Psy-Noord Psychotherapie, onder leiding van Tania Liguori, beschikt over één psycholoog van braziliaanse afkomst, één psycholoog van portugeze afkomst en één psycholoog van nederlandse afkomst.

Tania Liguori

Tania Liguori

Psychotherapeut Bandeira do Brasil

Cognitieve therapie voor depressie en persoonlijkheidsstoornissen, Systeemtherapie, Therapie van Erickson.

tania.liguori@
psynoordpsychotherapie.nl
Isabel Henriques

Isabel Henriques

Psycholoog Bandeira de Portugal

Cognitieve gedrags- en psychodynamische therapie, Systeemtherapie en Psychodiagnostiek.

isabel.henriques@
psynoordpsychotherapie.nl

 

Lana Jegen

Lana Jegen

Psycholoog Nederlandse vlag

Cognitieve gedragstherapie en Psychodiagnostiek.

lana.jegen@
psynoordpsychotherapie.nl
Karen Dutra

Karen Dutra

Psycholoog Portugeese vlag

Analytisch-gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, relatietherapie.

karen.dutra@
psynoordpsychotherapie.nl

Cognitieve Therapie

Het verleden kan worden gezien als een bevroren landschap. Er is niks aan te veranderen, maar we kunnen er naar kijken en van onze fouten leren.

(Terug)betaling

Er bestaan verschillende soorten psychologische hulpverlening in Nederland, namelijk eerstelijns (behandelingen van korte duur) en tweedelijns (gespecialiseerde behandeling met een langere duur). Bij PsyNoord werken we met psychotherapie welke bestaat uit een gespecialiseerde tweedelijnsbehandeling.

2015

375eigen risico
Meer weten +

2016/17

385eigen risico
Meer weten +

OZP-TARIEF

120individuele sessie

De sessie heeft een duur van 45 minuten

De rekening voor de betaling van de psychotherapie zal worden toegestuurd aan het eind van de behandeling of na één jaar behandeling. Als de behandeling langer dan één jaar duurt zal de rekening na één jaar worden toegestuurd.

Iedere zorgverzekeraar werkt op een andere manier. Sommigen betalen direct aan de praktijk, anderen sturen u de rekening toe.

We volgen de prijstabellen van iedere zorgverzekeraar, welke per zorgverzekeraar verschillen en zodoende kunnen we niet aangeven wat de prijs per sessie is. In die prijs wordt de directe tijd die met de cliënt wordt doorgebracht verrekend en de indirecte tijd. De indirecte tijd staat voor communicatie via e-mail of telefoon, supervisie, scholing, onderzoek, huisbezoek, casestudies, voorbereiding van de sessies, etc...

Ondanks het feit dat de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt is er een vast bedrag dat direct aan de zorgverzekeraar moet worden betaald, het zogenaamde ‘eigen risico’. Voor degene wiens behandeling in 2015 is gestart: 375 euro. Voor degene wiens behandeling in 2016 is gestart: 385 euro. Het ‘eigen risico’ is een bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid en is verplicht voor iedereen die gebruikt maakt van de gespecialiseerde gezondheidszorg.

Belangrijke informatie

Voor vragen met betrekking tot het team wordt doorverwezen naar de technisch directeur Tania Liguori. BIG: 99061858416, AGB: 94004861, AGIS: 94055017, KvK: 56290322.

Wat moet u bij een eerste afspraak meenemen?

  • Zorgpas;
  • Bewijs van het type polis dat u heeft, namelijk naturapolis of restitutiepolis;
  • Verwijsbrief voor ‘Psychotherapie – Gespecialiseerde GGZ’. Deze wordt uitgegeven door uw huisarts en is geldig voor één jaar. Wanneer de behandeling een jaar wordt verlengd is een nieuwe verwijsbrief nodig.

Wachtlijst

We doen ons best om de intakes en behandelingen meteen te starten. Er kan echter een wachtlijst van maximaal 3 maanden bestaan.

Vervangende therapeut

Wanneer de therapeut niet over de mogelijkheid beschikt de behandeling voort te zetten heeft de cliënt recht op een verdere behandeling met een andere therapeut uit het team.

Optioneel

Voorafgaand aan de eerste sessie zullen we zowel een registratieformulier voor persoonlijke gegevens als drie vragenlijsten via de e-mail opsturen. Met behulp van de vragenlijsten kunnen we een beeld vormen over uw stemming en eventuele angstklachten. U kunt deze documenten uitprinten en naar de eerste sessie meenemen of via de e-mail terug sturen. Mocht het zo zijn dat het niet lukt om deze documenten voor de eerste sessie in te vullen dan is dat geen probleem en zullen we het in de sessie bespreken.

Duur van de sessies

De individuele sessies hebben een duur van 45 minuten. De systeem sessies hebben een duur van 75 minuten. Wanneer u de sessie binnen minder dan 24 uur van tevoren afzegt wordt deze alsnog in rekening gebracht. U krijgt één sessie per week op een vaste dag en tijd gedurende de hele behandeling. Wanneer de cliënt twee sessies achter elkaar niet op komt dagen zullen de volgende sesies zonder waarschuwing komen te vervallen.

Mindfulness

Reactie is een eigenschap van de automatische piloot en medelijden een eigenschap van de geest die aanwezig is.